نوشته‌ها

داستان های جالب (1)

کجا را نگاه می‌کنید؟

در یک روز سرد و برفی زمستانی، مدیر مدرسه برای بچه ها یک مسابقه برگزار کرد. پس از انتخاب چند شرکت‌کننده، مدیر از آنها خواست که آن طرف حیاط مدرسه در یک ردیف بایستند و با صدای سوت او، به سمت دیگر حیاط بیایند و هر کس بتواند ردپای مستقیم و صافی از خود بجای گذارد برنده مسابقه است. در پایان مسابقه، آقای مدیر از یکی از بچه‌هایی که ردپای کجی از خود بجای گذاشته بود پرسید: «تو چه کردی؟»

بیشتر بخوانید