نوشته‌ها

ثروتمند شدن در یک شب واقعیت دارد !!!

در مورد این موضوع که یک شبه کسی ثروتمند نمیشود مطالب زیادی خوندیم…

اما من کاملا مخالف این موضوع هستم چون اعتقاد جدی به این دارم که هرکسی میتواند در یک شب ثروتمند شود.

بدون شک تمام ثرتمندان دنیا در یک شب ثروتمند شدند.منظورم دقیقا یک شب است یا حتی یک لحظه

اما…

رسیدن به اون شب یکم پیچیده ست…

بیشتر بخوانید