نوشته‌ها

آرزو های خود را باور کنید

آرزو داشتن و دنبال کردن آرزوها از شیرین ترین بخش های هیجانی زندگی هر انسانی است. آرزوهای ما پایان ناپذیر است و تا دم مرگ همراه ماست. زندگی برای افرادی که هیچ آرزویی ندارند خالی از هر گونه تحرک، امید و هیجان سپری می شود و در نتیجه زندگی بدون فعالیت و امید به موفقیت، هیچ مفهومی ندارد، بنابراین داشتن آرزو نشانه سلامت روان است و موتور زندگی را همواره روشن نگه می دارد.
همه انسان ها از روزی كه به بلوغ عقلی و فكری دست پیدا می كنند،برای خود اهداف و آرزوهایی دارند و هر كدام به نحوی برای رسیدن به اهداف خود تلاش می كنند؛ از داشتن یك ماشین گرانقیمت و خانه ای در فلان منطقه شهر گرفته تا رسیدن به یك موقعیت اجتماعی و همچنین رسیدن به یك مقام معنوی از جمله آرزوها و اهدافی است كه افراد برای رسیدن به آن تلاش می كنند.
اما در این میان واقعیتی تلخ وجود دارد و آن اینكه تنها درصد كمی از افراد به آرزوها و اهداف خود دست پیدا می كنند و بقیه تنها در خیال رسیدن به اهداف خود ، روزها را شب و ایام و سال های متوالی را سپری می كنند.

بیشتر بخوانید